fakty-o-fitoterapii-foto-1

Fakty o fitoterapii

Fitoterapia stanowi integralną część współczesnej medycyny konwencjonalnej.

Choć fitoterapia opiera się na leczniczym działaniu roślin, często kojarzonych z medycyną alternatywną, to badania i ciągły rozwój tej dziedziny nauki pozwalają postawić leczenie preparatami roślinnymi coraz wyżej na medycznej półce zaufania. Rosnące zainteresowanie środowisk medycznych seminariami i konferencjami poświęconymi fitoterapii, czy istniejąca przy Polskim Towarzystwie Lekarskim, Sekcja Fitoterapii, są tego najlepszymi dowodami. Ponadto już w 2016 roku Narodowy Instytut Leków w oficjalnych „Rekomendacjach postępowania w pozaszpitalnych zakażeniach układu oddechowego” zalecał stosowanie leków roślinnych, wskazując na ich ważną rolę w leczeniu.

LEKI ROŚLINNE PODLEGAJĄ PODOBNYM PRZEPISOM PRAWNYM I RYGOROM KONTROLI JAKOŚCI, SKUTECZNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA JAK LEKI SYNTETYCZNE, CO ŚWIADCZY O TYM, ŻE SĄ WAŻNYM ELEMENTEM NOWOCZESNEJ MEDYCYNY.
fakty-o-fitoterapii-foto-3

Z racji na bogactwo związków naturalnych występujących w roślinach, leki ziołowe wykazują wielokierunkowe, skojarzone działanie, wykorzystywane zwłaszcza przy długotrwałym leczeniu chorób przewlekłych o niewielkim nasileniu. 

WIĘCEJ DLA CIEBIE
W CZĘŚCI: