co-to-znaczy-lek-roslinny-foto-1

Co to znaczy lek roślinny?

Fitoterapia posługuje się lekiem roślinnym o ukierunkowanym działaniu. Jakość surowca i produktu stosowanego w fitoterapii jest potwierdzona badaniami laboratoryjnymi, a skuteczność oraz bezpieczeństwo terapii udokumentowane w naukowy i systematyczny sposób.
Fitoterapia opiera swoje działanie na wyselekcjonowanych surowcach zielarskich, których pozyskanie najczęściej ma miejsce na kontrolowanych uprawach polowych, ściśle stosujących dobre praktyki rolnicze. Kontrola upraw obejmuje cały cykl od zakupu nasion, przez wegetację rośliny, po jej zbiór i przechowywanie. Dzięki takiej praktyce surowiec jest zbadany zarówno pod kątem zawartości substancji czynnych, jak i substancji niepożądanych w danej roślinie. Następnie z wyselekcjonowanych ziół produkowany jest wyciąg. Powstaje on w certyfikowanych zakładach podporządkowanych dobrej praktyce produkcyjnej.
co-to-znaczy-lek-roslinny-foto-2
SCHODZĄC Z LINII, KAŻDA SERIA PRODUKTU MUSI SPEŁNIAĆ WYMOGI TEJ SAMEJ SPECYFIKACJI OKREŚLAJĄCEJ ZAWARTOŚĆ ZWIĄZKÓW CZYNNYCH I POZOSTAŁOŚCI ZANIECZYSZCZEŃ.
co-to-znaczy-lek-roslinny-foto-3

Rejestracja wyprodukowanego leku oparta jest o wyniki najaktualniejszych badań przedklinicznych i klinicznych, chyba że skuteczność potwierdza długoletnia tradycja stosowania danego surowca. Wymagane jest wtedy udowodnienie, że surowiec ten był stosowany na terenie Unii Europejskiej przez co najmniej 30 lat i potwierdzono jego bezpieczeństwo.

Nowoczesna fitoterapia tym więc różni się od tradycyjnego, ludowego ziołolecznictwa, że posługuje się gotowym lekiem roślinnym, o jakości określonej przepisami oraz znanym, określonym i powtarzalnym w każdej serii produktu składzie fitochemicznym, a co za tym idzie – powtarzalnej dawce związków czynnych, o określonym mechanizmie działania, znanym bezpieczeństwie i poznanej skuteczności.

WIĘCEJ DLA CIEBIE
W CZĘŚCI: