Zapytaj eksperta

    Informujemy, że w przypadku podania przez Panią/Pana danych osobowych celem kontaktu i uzyskania odpowiedzi na zadane pytania: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Phytopharm Klęka S.A., Klęka 1, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000051392, posiadająca NIP: 786-00-05-532, z którą można kontaktować się na adres e-mail: welcome@europlant-group.pl;

    We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@europlant-group.pl;

    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zadawane przez Panią/Pana pytania, to jest na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanych z koniecznością niezwłocznego odpowiadania na pisma (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

    Więcej informacji na stronach Ochrona danych osobowych oraz Polityka prywatności.